S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

06.11.2019 – 12.11.2019

W dniach 06.11.2019 – 12.11.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 203 + 930 – 204 + 000 Odhumusowanie
JP Rozbiórka wysp z kostki betonowej od strony Grajewa
JL Frezowanie korekcyjne nawierzchni od strony Łomży
JL Rozbiórka nawierzchni bitumicznej od strony Łomży
DD1a

Km 199 + 700 – 199 + 789

PA 205 + 475 – 205 + 565

Zagęszczanie podbudowy z KŁSM
JP Przygotowanie krawędzi do ułożenia ścieku
WE/PZ – 1 Warstwa podkładowa pod kapy na skrzydłach
WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8 Szalowanie gzymsów murów oporowych
WE – 3, M/PZ – 8 Betonowanie  gzymsów murów oporowych
WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8 Szalowanie dylatacji
M/PZ – 8 Zasypki
Km 203 + 840 – 204 + 000 Przebudowa KT
Km 203 + 900 – 204 + 080 Kanalizacja deszczowa ( posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
EA1 Wykonanie pali pod ekrany akustyczne – roboty wstrzymane
 Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/