S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

07.07.2019 – 13.07.2019

W dniach 07.07.2019 – 13.07.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 197 + 880,

Km 198 + 600 – 200 + 425,

Km 201 + 883 – 202 + 650,

Km 203 + 450 – 204 + 100,

Km 204 + 900 – 205 + 603

Nasyp
Km 202 + 800 – 202 + 900 Wykop
Km 203 + 800 – 204 + 050,

Km 198 + 400 – 199 + 500,

Km 204 + 900 – 205 + 420

Kanalizacja deszczowa
Km 205 + 600,

Km 204 + 900 – 205 + 300

Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur)
M/PZ- 8 Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu (montaż konsol)
Km 198 + 750 – 199 + 400 Przebudowa kanału technologicznego
WE/PZ- 1 M1, WE/PZ- 1 M4 Betonowanie ściana muru oporowego
WE- 7 P1, WE- 7 P2 Deskowanie poprzecznic
WE/PZ- 1 Zbrojenie ustroju
Km 202 + 800 – 202 + 900 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
WE/PZ- 1 P1 Przygotowanie powierzchni do izolacji cienkiej
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/