S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

07.08.2019 – 13.08.2019

W dniach 07.08.2019 – 13.08.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 199 + 980 – 200+ 425,

Km 205 + 540 -205 +603

Km 202 +450 – 202 +500

Nasyp
Km 201 + 883 – 202 + 400

Km 203 + 450 – 203 + 710

Km 199 + 600 – 199+940

Km 198 + 600 – 199 +000

Km 197 + 530 – 197 + 854

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
Km 197 + 644 – 197 + 725 Wykonanie warstwy mrozoochronnej
Km 205 + 200 – 205 + 600 Przebudowa kanału technologicznego
Km 199 + 650 – 200 +070

Km 203 + 240 – 203 + 900

Km 202 + 300 – 203 + 150

Kanalizacja deszczowa
WE/PZ – 1 P1,  WE/PZ – 1 P2 Zasypka
WE/PZ-9 P1,  WE/PZ-9 P2,  WE-3 P1,

WE-3 P2,  WE -7 P1,  WE-7 P2

Rozdeskowanie poprzecznicy
WE/PZ -9 P1 – P2,  WE/PZ -9 P2 – P3,

WE-7 P1 – P2,  WE-3 P1 – P2

Montaż belek
WE/PZ – 9 M2 Betonowanie fundamentu muru oporowego
M/PZ -8 Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu
WE- 3 M1 Zbrojenie fundamentu muru oporowego
MP/Z – 8 M2 Zbrojenie ściany muru oporowego
WE- 3 M2 Wykop pod fundament
WE – 3 M2 Wykonanie chudego betonu
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/