S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

08.04.2020 – 15.04.2020

W dniach 08.04.2020 – 15.04.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
Km 203 + 305 – 203 + 800

Km 199 + 880 – 200 + 025

Km 202 + 377 – 202 +492

Wykonanie oczyszczenia i skropienia
Km 203 + 305 – 203 + 800

Km 199 + 880 – 200 + 025

Km 202 + 377 – 202 +492

Wykonanie warstwy wiążącej SMA
łącznica 1,2

Km 202 + 400 – 203 + 400

Km 205 + 300 – 205 + 600

Km 197 + 500 – 200 + 100

Bariery energochłonne
Km 198 + 800 – 200 + 400 Drenaż podłużny
Km 197 + 530 – 198 + 100

Km 204 + 990 – 205 + 590

Poprawa warstwy wyrównawczo – wiążącej
Km 203 + 200 Budowa zbiornika ZR06
Km 203 + 000 Budowa zbiornika ZR07
Km 204 + 000 Budowa zbiornika ZR09
Km 198 + 600 – 198 + 700 Przebudowa kanału technologicznego
WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE – 9 Montaż ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych
M/PZ – 8 Przygotowanie powierchni pod antykorozję
WE – 9 Przygotowanie powierchni pod antykorozję
P1, P2 Zasypka przepustów gruntem
małe przepusty Obrukowanie
WE – 1, WE – 7 Prace porządkowe
WE – 1, WE – 7 Odwodnienie stożków
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/