S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

09.10.2019 – 15.10.2019

W dniach 09.10.2019 – 15.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 198 + 100 JP

Km  205 + 150 – 205 + 603 JP

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm
Km 197 + 530 – 198 + 100 JP

Km  205 + 150 – 205 + 603 JP

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 22 cm
Km 197 + 530 – 198 + 100 JP

Km  205 + 150 – 205 + 603 JP

Nasyp
Km 197 + 530 – 198 + 100 JP

Km  205 + 150 – 205 + 603 JP

Wykop
Km 197 + 530 – 198 + 100 JP

Km  205 + 150 – 205 + 603 JP

Rozbiórka nawierzchni z kruszywa
Km 202 + 238 – 202 + 402 JP

Km 204 + 920 – 204 + 955 JP

Wykonanie 1 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Km 199 + 600 – 200 + 082 JP

Km 202 +238 – 202 + 402 JP

Km 204 + 920 – 204 + 955 JP

Wykonanie 2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Km 202 + 436 – 203 + 317 JP

Km 203 + 420 – 203 + 670 JP

Km 204 + 700 – 204 + 955 JP

Wykonanie warstwy wiążącej
Km 204 + 700 – 204 + 955 JP Skropienie pod warstwe wiążącą
Km 205 + 150 – 205 + 603 JP Rozbiórka barier
Km 205 + 400 – 205 + 603 Wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny
Km 202 + 500 – 203 + 000 Kanalizacja deszczowa ( montaż wylotu wraz ze ściekiem skarpowym)
Km 199 + 600 – 200 + 000 Przebudowa KT
Km 205 + 150 – 205 + 603 JP Rozbiórka latarni
WE/PZ – 1 P1, P4, WE – 9 Montaż dylatacji
WE – 3, WE – 7 Wykonanie zasypek
WE – 3 Szalowanie ścianki zaplecznej
WE – 3 Betonowanie ścianki zaplecznej
WE – 3, WE – 9 Zbrojenie muru oporowego w pasie rozdziału
WE – 3, WE – 7, WE – 9 Szalowanie muru oporowego w pasie rozdziału
WE – 7 Zbrojenie muru oporowego w osi 2
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/