S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

11.12.2019 – 17.12.2019

W dniach 11.12.2019 – 17.12.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
WA – 1, WA – 3, WA – 4, DD1a, DD1b, DD10a, PA1, PA3 Roboty przygotowawcze do układania podbudowy bitumicznej
Km 203 + 430 – 203 + 700 Wykonanie podbudowy bitumicznej
Km 203 + 430 – 203 + 700 Skropienie podbudowy bitumicznej
DD1a, DD1b, DD10a, WA – 1 Dogęszczenie podbudowy z KŁSM
Km 197 + 530 – 205 + 603 Nasyp ( pas rozdziału, pobocza)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego
Kanalizacja deszczowa (regulacja kratek ściankowych)
Km 197 + 920 – 198 + 150 Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
WE/PZ – 1, WE – 3, M/PZ – 8 Przygotowanie powierzchni płyty pomostu do ułożenia izolacji grubej
WE – 3, WE – 7 Betonowanie płyt przejściowych
WE – 3, WE – 7 Deskowanie płyt przejściowych
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/