S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

12.11.2018 – 18.11.2018

W dniach 12.11.2018 – 18.11.2018 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 202+450-203+330;
Km 203+4400-203+710
Odhumusowanie
Km 197+530-198+000 Rozbiórka umocnień rowów
Km 204+900-205+603
DD10A
Przygotowanie podłoża pod nasyp
Przepust nr 5 Montaż konstrukcji
Przepust nr 1 Wymiana gruntu
Przepust nr 1 Ułożenie geowłókniny
Przepust 1  Wykonanie fundamentu kruszywowego
Przepust 1 Montaż konstrukcji
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/