S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

13.05.2020 – 19.05.2020

W dniach 13.05.2020 – 19.05.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
Km 197 + 530 – 205 + 603 Oczyszczenie TG
Km 197 + 530 – 205 + 603 Bariery energochłonne
SK1, SK2 Podbudowa z kruszywa łamanego
sk1, sk2, przewiązki 1 l2 Rozbiórka masy bitumicznej
Km 197 + 530 – 205 + 603 Oznakowanie pionowe
Km 197 + 530 – 205 + 603 Roboty porządkowe TG
Km 197 + 530 – 205 + 603 Kanał technologiczny
wyloty sączków Obrukowanie wylotów
Km 197 + 530 – 205 + 603 Ogrodzenie drogi
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/