S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

13.11.2019 – 19.11.2019

W dniach 13.11.2019 – 19.11.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
DD10a 0 + 000 – 0 + 119 Podbudowa z KŁSM
DD10A, wjazd awaryjny 4 Podbudowa KŁSM
Ekran P01 Betonowanie pali ekranów P01
Ekran P02 Wykonanie odwiertów pod pale
Ekran P01 Wiercenie pali pod ekran przeciwolśnieniowy
Jezdnia Prawa Frezowanie korekcyjne nawierzchni od strony Grajewa
Jezdnia Prawa Rozbiórka nawierzchni z bitumicznej pod węzłem
Km 197 + 530 – 205 + 603 Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej
Km 197 + 530 – 205 + 603 Przygotowanie powierzchni pasa awaryjnego do układania SMA
Km 199 + 400 – 199 + 700 Przebudowa KT
Km 204 + 100 – 205 + 080 Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
PA 205 + 475 – 205 + 565 Zagęszczanie podbudowy z KŁSM
WE/PZ – 1, WE/PZ – 9, WE – 7 Szalowanie górnych części murów oporowych
WE/PZ – 1 Deskowanie, zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydełku, ustawianie krawężników
WE/PZ – 1, WE – 7 Betonowanie górnych części murów oporowych
WE/PZ – 1 Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydełku
wyspy od strony Grajewa Zagęszczanie podbudowy z KŁSM
 Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/