S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

14.08.2019 – 20.08.2019

W dniach 14.08.2019 – 20.08.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 198 + 008 – 198 +165 Wykonanie warstwy mrozoochronnej
Km 197 + 923 – 198 +165

Km 199 + 000 – 199 + 610 JL

Km 198 + 100 – 200 + 082 JP pas awaryjny

Km 201 + 900 – 205 + 500

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm
Km 203 + 450 – 203 + 710 JL (odcinek próbny)

Km 198 + 100 – 200 + 082 JP pas awaryjny

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 22 cm
Km 202 + 400 – 202 + 430

Km 202 + 450 – 202 + 500

Km 197 + 480 – 197 + 530

Nasyp
Km 198 + 100 – 200 + 082 JP pas awaryjny

Km 201 + 900 – 205 + 500

Wykop
Km 205 + 600 Kanalizacja deszczowa  ( posadowienie studni wraz z ułożeniem rur )
Km 202 + 300 – 203 + 150 Kanalizacja deszczowa
WE/PZ – 1 P1, WE/PZ – 1 P2 Zasypka
M/PZ -8 Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu
M/PZ – 8 M2 Zbrojenie ściany muru oporowego
M/PZ – 8 P1, M/PZ – 8 P4 Szalowanie muru w pasie rozdziału
WE – 3 P2 Zbrojenie fundamentu muru oporowego
WE – 3 M1, WE – 3 M2 Betonowanie fundamentu muru oporowego
Przygotowanie odcinka startowego dla zespołu maszyn do nawierzchni betonowej
Km 197 + 480 – 197 + 530 Odhumusowanie
M/PZ – 8 P4 Szalowanie muru oporowego
WE – 7, WE – 3, WE/PZ – 9 Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/