S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

15.01.2020 – 21.01.2020

W dniach 15.01.2020 – 21.01.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie pasa rozdziału
Km 197 + 530 – 205 + 603 Demontaż istniejących barier energochłonnych
Km 197 + 530 – 205 + 603 Montaż barier energochłonnych
Km 197 + 530 – 205 + 603 Skarpowanie rowów
DA – 2a Rozbiórka przepustu
DA – 2a Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej
DA – 2a 0 + 060 – 0 + 080 Nasyp
skierowanie od strony Łomży i Grajewa Wykonanie oznakowania poziomego TOR
Km 203 + 000 – 203 + 800 Kanalizacja deszczowa – kanał 12
Km 203 + 600 – 203 + 700 Montaż ścieków skarpowych
WE/PZ – 1 Betonowanie kapy chodnikowej
WE – 3  Izolacje cienkie na płytach przejściowych
WE – 3 Przygotowanie do układania izolacji grubej
WE – 7 Przygotowanie do układania izolacji grubej
WE – 7 Izolacje cienkie na płytach przejściowych
WE – 7 Betonowanie dylatacji
M/PZ – 8 Betonowanie dylatacji
M/PZ – 8 Izolacje cienkie na płytach przejściowych
M/PZ – 8 Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu
WE – 9 Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu
WE – 9 Przygotowanie do układania izolacji grubej
WE – 9 Gruntowanie ścianek zaplecznych
WE – 9 Gruntowanie pod izolację grubą
WE – 9 Izolacje cienkie na płytach przejściowych
WE – 9 Wykonanie izolacji grubej
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/