S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

16.04.2020 – 21.04.2020

W dniach 16.04.2020 – 21.04.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
Km 197 + 530 – 198 + 100

PA1, PA4

Km 204 + 995 – 205 + 603

Wykonanie oczyszczenia i skropienia
Km 197 + 530 – 198 + 100

PA1

Wykonanie warstwy  SMA
łącznica 3,  4

Km 203 + 300 – 203 + 350

Km 203 + 640 – 203 + 700

Km 203 + 750 – 203 + 800

Km 198 + 250 – 198 + 420

Km 202 + 380 – 202 + 490

Km 198 + 900 – 199 + 900

Bariery energochłonne
Obiekty 1, 3, 7, 8

Km 198 + 530 – 205 + 600

Uzupełnienie pobocza
Km 198 + 800 – 200 + 400 Drenaż podłużny + regulacja studni
Km 197 + 530 – 205 + 603 Oczyszczenie nawierzchni betonowej
Km 200 + 000 Budowa zbiornika ZR01a
Km 203 + 200 Budowa zbiornika ZR06 ( grodzice )
Km 204 + 000 Budowa zbiornika ZR09
Km 201 + 800 Przebudowa kanału technologicznego
WE – 3, M/PZ – 8 Wykonanie obciążenia próbnego
M/PZ – 8, WE/PZ – 9 Schody skarpowe
P1, P2 Zasypka przepustów gruntem
Km 197 + 530 – 205 + 603 Montaż konstrukcji wsorczych
Km 197 + 530 – 205 + 603 Obrukowanie
Km 199 + 900 – 200 + 300 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej – roboty wykończeniowe
Obiekt nr 7,9 Ekrany akustyczne
WE – 1, WE – 7 Prace porządkowe
WE – 1, WE – 7 Odwodnienie stożków
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/