S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

16.10.2019 – 22.10.2019

W dniach 16.10.2019 – 22.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 201 + 896 – 205 + 603 Układanie betonu nawierzchniowego
Km 202 + 500 – 205 + 605 Wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny
Pa Km 199 + 699 – 199 + 789 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm
Pa Km 199 + 699 – 199 + 789 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 22 cm
Km 197 + 530 – 198 + 100 JP

Km  205 + 150 – 205 + 603 JP

Nasyp
  Rozbiórka wysp dzielących
Km 197 + 530 – 198 + 100 Wykonanie 2 warstw podbudowy z betonu asfaltowego
Km 197 + 530 – 197 + 785

Km 198 + 600 – 199 + 400

Km 199 + 400 – 200 + 082

Wykonanie warstwy wiążącej
Km 197 + 530 – 198 + 100 JP Skropienie budowy z KŁSM
Km 198 + 100 – 200 + 082 Skropienie pod warstwe wiążącą
Km 197 + 530 – 205 + 603 JP Przygotowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do wykonania połączenia z nową konstrukcją
Km 204 + 957 – 205 + 475 Kanalizacja deszczowa ( montaż wylotów)
Km 199 + 934

Km 199 + 995

Kanalizacja deszczowa
Km 203 + 570 – 203 + 840 Przebudowa KT
WE – 3 Wykonanie zasypek
WE – 3, Betonowanie muru oporowego w pasie rodziału
WE – 3, WE – 7 Montaż dylatacji
WE – 3 Demontaż szalunku murów w pasie rozdziału
WE – 3, WE – 7, WE – 9 Szalowanie muru oporowego w pasie rozdziału
M/PZ – 8 Szalowanie ścianki zaplecznej
M/PZ – 8 Betonowanie ścianek zaplecznych
M/PZ – 8 Szalowanie gzymsów muru oporowego
M/PZ – 8 Zasypki
WE – 9 Zbrojenie muru oporowego w pasie rozdziału
WE – 9 Betonowanie muru w pasie rozdziału
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/