S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

17.02.2019 – 23.02.2019

W dniach 17.02.2019 – 23.02.2019  Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Praca biurowa
M/PZ-8 Podpora 3, WE/PZ-1 Podpora 1, WE-7 Podpora 1, M-PZ-8 Podpora 4, WE/PZ- 1 Podpora 2, WE/PZ- 1 Podpora 4 Wykonanie zbrojenia fundamentu
WE- 3 Podpora 1 Chudy beton
WE- 3 Podpora 1 Wykonanie wykopu
Km 198 + 340 Montaż zbiornika podziemnego- retencyjnego ZPR-2
Km 199 + 848 Wymiana gruntu
Km 202 + 600 + 203 + 350 Dogęszczanie nasypów po okresie zimowym
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/