S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

17.03.2019 – 23.03.2019

W dniach 17.03.2019 – 23.03.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 198 + 100 – 198 + 600

Km 201 + 886 – 203 + 000

Odhumusowanie
Km 198 + 200 – 198 + 550

Km 202 + 260 – 202 + 400

Nasyp ulepszonym spoiwem
Km 198 + 100 – 199 + 700, Wymiana gruntów
WE/PZ- 9 P1 Wykop pod ostrogę
WE/PZ-1 P3,

Km 198 + 000 – 199 + 800,

Km 204 + 500 – 204 + 800

Wykop
WE/PZ-1 P1, WE/PZ-9 P1, WE/PZ-1 P4, M/PZ-8 P1, WE/PZ-1 P3 Zbrojenie korpusu
WE/PZ-1 P1, WE/PZ-1 P4, WE/PZ-1 P2, Zasypka fundamentu
WE-3 P1, WE-3 P2 Betonowanie fundamentu
WE/PZ-1 P1, WE/PZ-1 P4 Izolacja cienka- 3 warstwy
Km 198 + 100 – 198 + 600

Km 201 + 886 – 205 + 400

Nasyp
WE/PZ-9 P1 Betonowanie ostrogi
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/