S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

17.12.2018 – 23.12.2018

W dniach 17.12.2018 – 23.12.2018 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 198+390-199+800 Odhumusowanie (roboty przerwane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne)
Km 202+460-203+350;
Km 204+980-205+540
Wykonanie nasypu (roboty przerwane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne)
Km 202+460-203+350;
Km 204+980-205+540
Profilowanie i zagęszczanie warstw nasypów
M/PZ-8 Ścianki szczelne
Zabezpieczanie terenu budowy
Magazynowanie materiału
Przepust nr 6 Wykop
Przepust nr 6 Wykonanie fundamentu kruszywowego
Przepust nr 6 Montaż konstrukcji
WE/PZ-1 Podpora 1 Wykop – I faza
WE/PZ-1 Podpora 4 Wykop – I faza
WE/PZ-1 Podpora 2 Wykop – I faza
WE/PZ-1 Podpora 3 Wykop – I faza
We/PZ 1 Wwibrowanie dwuteowników obudowy berlińskiej
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/