S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

18.09.2019 – 24.09.2019

W dniach 18.09.2019 – 24.09.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 202 + 338 – 204 + 995 JP Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm
Km 202 + 338 – 204 + 995 JP Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 22 cm
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP Nasyp
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP Wykop
Km 198 + 000 – 198 + 300 JL Podbudowa zasadnicza C8/10
Wykonanie przewiązek
Km 198 + 100 – 200 + 082 JP Wykonanie 1 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Km 198 + 100 – 200 + 082 JP Skropienie podbudowy z kruszywa pod podbudowe z betonu asfaltowego
Km 203 + 070 – 203 + 100

Km 202 + 900 – 203 + 050

Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur)
Km 202 + 450 – 202 + 900 Przebudowa KT
WE – 3 Odwodnienie zasypek
WE – 3, WE – 7, WE/PZ – 9 Wykonanie zasypek
WE/PZ – 9 Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu
WE/PZ – 9 Betonowanie płyty ustroju nośnego
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/