S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

18.12.2019 – 24.12.2019

W dniach 18.12.2019 – 24.12.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
 PA1, PA3 Wykonanie podbudowy z KŁSM
WA1, WA  – 4, DD1a, DD1b, DD10a Wykonanie warstwy wiążącej
PA1, PA3

Km 198 + 289 – 198 + 340

Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA
Km 198 + 380 – 198 + 430 Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA – 1 warstwa
WA3 Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA 7 cm
Km 198 + 289 – 198 + 340

Km 198 + 380 – 198 + 430

Skropienie podbudowy bitumicznej
Km 198 + 289 – 198 + 340 Skropienie międzywarstwowe
Km 197 + 530 – 205 + 603 Nasyp ( pas rozdziału pobocza)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Bieżące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 204 + 970 – 205 + 450  Kanalizacja deszczowa(montaż wylotów przykanalików na skarpie)
Km 197 + 920 -198 + 150 Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
WE/PZ – 1 Układanie izolacji grubej
WE/PZ – 1 Wykonanie gruntowania pod wykonanie izolacji grubej
WE/PZ – 1 Ustawianie krawężnika kamiennego
WE/PZ – 1 Zbrojenie kapy chodnikowej
M/PZ – 8 Układanie izolacji grubej na płytach przejściowych i ściankach zaplecznych
WE/PZ – 9 Układanie izolacji grubej
WE/PZ – 9 Układanie izolacji grubej na płytach przejściowych i ściankach zaplecznych
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/