S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

19.11.2018 – 25.11.2018

W dniach 19.11.2018 – 25.11.2018 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót
Km 202+450-203+330;
Km 197+900-198+200;
Dojazd do ZR8;
Km 198+600-199+600
Odhumusowanie
Km 197+530-200+420 Rozbiórka umocnień rowów
Km 202+450-203+710
Km 204+900-205+603
DD10A
Przygotowanie podłoża pod nasyp
Przepust nr 1 Montaż konstrukcji
Przepust nr 4 Wykonywanie wykopu
Przepust nr 4 Ułożenie geotkaniny
Przepust nr 4 Wykonanie fundamentu kruszywowego
Przepust nr 4 Montaż konstrukcji stalowej
WE 3 Podpora 1
WE 3 Podpora 2
Wykop
Wjazd do ZR8 Wymiana gruntu
Km 202+450-203+710 Wykop pod wymianę gruntu
Km 202+450-203+350 Rozbiórka ogrodzeń
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/