S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

20.11.2019 – 26.11.2019

W dniach 20.11.2019 – 26.11.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Roboty przygotowawcze do układania ścieku krawędziowego
Km 197 + 530 – 205 + 603 Przygotowania pasa awaryjnego do układania SMA
Km 197 + 530 – 205 + 603 Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
DD1a zjazd 7

DD10a wjazd 4

Rozbiórka nawierzchni z bitumicznej
DD1b Odhumusowanie
DA2a, wyspy od strony Grajewa Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
Km 197 + 530 – 198 + 100 Warstwa wyrównawcza ( wiążąca)
Km 199 + 400 – 199 + 700 Przebudowa KT
Km 198 + 500 – 196 + 000

Km 204 + 100 – 205 + 080

Km 203 + 980

Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
WE/PZ – 1, WE/PZ – 9 Szalowanie górnych części murów oporowych
WE/PZ – 1, WE/PZ – 9 P1,P3 Betonowanie gzymsów murów oporowych
WE – 3, WE – 7, WE/PZ – 9 P1, WE/PZ – 9 P3 Montaż zbrojenia płyty przejściowej
WE/PZ – 9 P3 Betonowanie chudego betonu pod płytę przejściową
WE/PZ – 9 P3 Montaż szalunku płyty przejściowej
wyspy od strony Grajewa, DA2a Skropienie podbudowy z KŁSM
 Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/