S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

21.04.2019 – 27.04.2019

W dniach 21.04.2019 – 27.04.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 198 + 700 – 199 + 500 Odhumusowanie
Km 198 + 150 – 198 + 340,

Km 199 + 600 – 200 + 425,

Km 201 + 883 – 204 + 100,

Km 204 + 900 – 205 + 540

Nasyp
Km 198 + 600 – 199 + 600,

Km 204 + 100 – 204 + 900

Wykop
M/PZ- 8 P1 Betonowanie ciosów
WE/PZ-9 P2 Zbrojenie fundamentu
WE/PZ- 1 P1, WE/PZ- 1 P4, WE/PZ- 1 P2, WE/PZ- 1 P3 Zbrojenie poprzecznic
M/PZ- 8 P2 Betonowanie słupów
WE- 7 P1 Zbrojenie korpusu
Km 205 + 600,

Km 197 + 560 – 197 + 700,

Km 198 + 400 – 198 + 550,

Km 202 + 260

Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur)
WE/PZ- 9 P2 Betonowanie fundamentu
WE- 7 P1 Betonowanie korpusu przyczółka
Km 203 + 100 – 203 + 300 Kanalizacja deszczowa

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/