S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

21.08.2019 – 27.08.2019

W dniach 21.08.2019 – 27.08.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 854 – 197 + 923 JL Wykonanie warstwy mrozoochronnej 25 cm
Km 197 + 480 – 197 + 530 JL

Km 197 + 854 – 198 + 165 JL

Km 205 + 530 – 205 + 603 JL

Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 22 cm
Km 197 + 854 – 198 + 008 JL

Km 202 + 450 – 202 + 500

Km 205 + 530 – 205 + 603

Nasyp
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP

Km 197 + 854 – 198 + 008 JL

Wykop
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP Rozbiórka ścieków korytkowych
Km 202 + 492 – 203 + 305 JL Podbudowa zasadnicza C8/10
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP Rozbiórka liniowych barier energochłonnych
Km 202 + 300 – 203 + 150 Kanalizacja deszczowa
WE/PZ – 1 P1, WE/PZ – 1 P2 Zasypka
WE/PZ – 1 Betonowanie płyty ustroju
M/PZ – 8, WE – 7, WE – 3, WE/PZ – 9 Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu
M/PZ – 8, WE – 7, WE – 3, WE/PZ – 9 Zbrojenie ustroju
WE – 7 M1, WE – 7 M2, M/PZ – 8 P4 Betonowanie ścian muru oporowego
M/PZ – 8 P1, M/PZ – 8 P4 Betonowanie muru w pasie rozdziału
WE/PZ – 9 P1  Betonowanie muru oporowego oraz muru w pasie rozdziału
WE/PZ – 1 Betonowanie górnej części poprzecznicy i płyty nadbetonu
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/