S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

22.01.2020 – 28.01.2020

W dniach 22.01.2020 – 28.01.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
Km 197 + 530 – 205 + 603 Demontaż istniejących barier energochłonnych
Km 197 + 530 – 205 + 603 Montaż barier energochłonnych
Km 197 + 530 – 198 + 100 Wykonanie pobocza
ZR – 06 Wykonanie wykopu
DA – 2a Wykonanie podbudowy bitumicznej pomocniczej z KŁSM KR3 – 4
Km 203 + 320 – 203 + 350

Km 203 + 440 – 203 + 470

Nasyp
Km 203 + 320 – 203 + 350

Km 203 + 440 – 203 + 470

Wykonanie podbudowy pomocniczej 17 cm z KŁSM
Km 203 + 320 – 203 + 350

Km 203 + 440 – 203 + 470

Wykonanie podbudowy zasadniczej 22 cm z KŁSM
Km 203 + 450 Budowa kanału kanalizacji deszczowej P36
Km 198 + 900 Budowa kanału kanalizacji deszczowej D20
Km 198 + 400 – 198 + 450 Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
WE/PZ – 1 Przygotowanie do układania izolacji grubej
WE/PZ – 1 Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu
WE – 3 Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu
WE – 3 Układanie izolacji grubej
WE – 7 Przygotowanie do układania izolacji grubej
WE – 7 Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu
M/PZ – 8 Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu
M/PZ – 8 Układanie izolacji grubej
M/PZ – 8 Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
WE – 9 Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/