S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

22.04.2020 – 28.04.2020

W dniach 22.04.2020 – 28.04.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
Km 197 + 530 – 205 + 603 Wykonanie skropienia emulsją i oczyszczenia
Km 197 + 530 – 205 + 603 Oczyszczenie nawierzchni betonowej
Km 197 + 530 – 205 + 603 Wykonanie warstwy SMA
Km 197 + 530 – 205 + 603 Oznakowanie pionowe
Km 197 + 530 – 205 + 603 Oznakowanie poziome
DD1A, DD1B Wyjazd awaryjny nr 1, zjazd nr 7, DD10A, wyjazd awaryjny nr 4 Ułożenie warstwy ścieralnej AC11S
 Zbiornik ZR01A Wykonanie zbiornika
 Zbiornik ZR06 Wykonanie zbiornika
 Zbiornik ZR09 Wykonanie zbiornika
Km 197 + 530 – 205 + 603 Kanał technologiczny
Przepusty Obrukowanie wylotów przepustów
Km 197 + 530 – 205 + 603 Roboty porządkowe
Km 197 + 530 – 205 + 603 Bariery energochłonne
M/PZ – 8 Roboty wykończeniowe w obrębie przyczółków
WE/PZ – 9 Roboty wykończeniowe w obrębie przyczółków
Km 197 + 530 – 205 + 603  Ogrodzenie drogi
Km 198 + 700 – 199 + 600  Umocnienie skarp
 Km 199 + 900 – 200 + 300  Budowa kolektora kanalizacji deszczowej, roboty wykończeniowe
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/