S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

23.10.2019 – 29.10.2019

W dniach 23.10.2019 – 29.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
dojazd ZR06 0 + 000 – 0 +143 Odhumusowanie
Km 197 + 530 – 204 + 420 Układanie betonu nawierzchniowego
Km 197 + 530 – 204 + 420 Wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny
Km 202 + 238 – 202 + 402

Km 204 + 995 – 205 + 061

Km 205 + 153 – 205 + 594,24

Wykonanie warstwy wiążącej
Km 204 + 995 – 205 + 061

Km 205 + 153 – 205 + 594,24

Skropienie KŁSM
Km 204 + 995 – 205 + 061

Km 205 + 153 – 205 + 594,24

 Wykonanie podbudowy bitumicznej
Km 204 + 995 – 205 + 061

Km 205 + 153 – 205 + 594,24

Wykonanie 2 warstwy podbudowy
Km 204 + 995 – 205 + 061

Km 205 + 153 – 205 + 594,24

 Skropienie pod warstwę wiążącą
 wyspa 1  Wykonanie podbudowy z KŁSM w wyspie
 wyspa 2  Skropienie podbudowy z KŁSM  w wyspie
wyspa 2  Wykonanie podbudowy bitumicznej w wyspie
 wyspa 2  Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni
 M/PZ – 8  Montaż dylatacji
M/PZ – 8, WE/PZ – 9  Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych
 M/PZ – 8, WE – 3, WE – 7  Szalowanie dylatacji
 M/PZ – 8  Zasypka
 WE/PZ – 1, WE – 3, WE – 7  Szalowanie gzymsów murów oporowych
 WE/PZ – 9  Demontaż szalunku murów w pasie rozdziału
 WE – 7  Betonowanie górnych części murów oporowych w pasie rozdziału
 WE – 7  Rozebranie szalunków murów oporowych w pasie rozdziału
 Km 203 + 570 – 203 + 840  Przebudowa KT
 Km 205 + 175 – 205 + 444  Kanalizacja deszczowa ( montaż wpustów drogowych, układanie rur)
 Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/