S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

24.02.2019 – 02.03.2019

W dniach 24.02.2019 – 02.03.2019  Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Praca biurowa
M-PZ-8 Podpora 4, WE- 3 Podpora 2, WE/PZ- 1 Podpora 4, WE 3 – Podpora 1 Wykonanie zbrojenia fundamentu
WE/PZ- 1 Podpora 1, WE/PZ- 1 Podpora 2, WE/PZ- 1 Podpora 4, WE- 7 Podpora 1 , WE- 7 Podpora 2, M/PZ- 8 Podpora 3, M/PZ- 8 Podpora 4, Betonowanie
Km 199 + 848 + Przepust P2 Fundament kruszywowy
Km 199 + 848 + Przepust P2 Montaż przepustu
Km 199 + 710 + 199 + 848 Wymiana gruntu
Km 201 + 883, 79 + 203 + 350 Dogęszczanie nasypów
Km 199 + 600 + 199 + 950 Odhumusowanie
Km 202 + 800 + 203 + 060 Formowanie nasypów
Przepust P1, Przepust P2, Przepust P4 Zasypka
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/