S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

24.03.2019 – 30.03.2019

W dniach 24.03.2019 – 30.03.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 203 + 750 – 204 + 000 Odhumusowanie
Km 198 + 150 – 199 + 950,

Km 201 + 883 – 203 + 060,

Km 203 + 450 – 203 + 710,

Km 203 + 750 – 204 + 900

Nasyp
Km 197 + 900 – 198 + 100,

Km 198 + 600 – 198 + 900,

Km 199 + 350 – 199 + 600,

Km 204 + 100 – 204 + 900

Wykop
WE-3 P1 Zbrojenie korpusu
WE/PZ-9 P3, WE/PZ-9 P1,  WE/PZ-1 P3 Zbrojenie fundamentu
WE/PZ-1 P3 Betonowanie fundamentu
WE/PZ-1 P1 Betonowanie korpusu
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/