S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

24.07.2019 – 30.07.2019

W dniach 24.07.2019 – 30.07.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 197 + 600,

Km 199 + 600 – 200 + 425,

Km 201 + 883 – 202 + 650,

Km 203 + 450 – 204 + 100

Nasyp
M/PZ- 8 Zbrojenie ustroju
Km 199 + 050 – 200 + 070,

Km 202 + 300 – 203 + 150

Kanalizacja deszczowa
WE- 3 P1, WE- 3 P2 Betonowanie skrzydła
M/PZ- 8, WE/PZ- 1 Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu
Km 200 + 000 – 200 + 400 Przebudowa kanału technologicznego
WE- 7 P1, WE- 7 P2 Betonowanie ścianki w pasie rozdziału
WE- 9 P1 – P3,

WE- 3 P1 – P2

Deskowanie poprzecznic
WE/PZ- 9 P1 – P3, WE- 3 P1 – P2, WE- 7 P1 – P2 Zbrojenie poprzecznic
Km 203 + 750 – 204 + 157,

Km 204 + 780 – 205 + 603,

Km 198 + 150 – 198 + 600,

Km 199 + 600 – 199 + 940

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
M/PZ- 8 M1 Betonowanie ściany oporowego
WE/PZ- 9 P3 Betonowanie poprzecznicy
WE- 3 P1, WE- 3 P2 Betonowanie ciosów
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/