S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

25.03.2020 – 31.03.2020

W dniach 25.03.2020 – 31.03.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)ąc
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
Km 197 + 530 – 205 + 603 Wykonanie oczyszczenia i skropienia wiążącej
Km 203 + 300 – 203 + 350 Km 203 + 750 – 203 + 800 Wykonanie warstwy wiążącej AC16W
Km 197 + 530 – 205 + 603 Drenaż podłużny
Km 197 + 530 – 205 + 603 Umocnienie dna rowu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Wykonywanie poboczy z KŁSM
Km 202 + 400 – 202 + 490,  Km 203 + 650 – 203 + 800 Wykonanie ekranów rozbiórki
Km 203 + 000 Budowa zbiornika ZR07
Km 203 + 550 Budowa zbiornika ZR08
Km 205 + 300 – 205 + 600 Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
Km 198 + 100 – 201 + 000 Budowa przyłączy elektroenergetycznych do systemu SZR, pompowni PD1
WE-1, WE-3, WE-7, M/PZ-8, WE-9 Bariery energochłonne
WE – 1, M/PZ – 8, WE – 7, WE- 9 Montaż ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych
WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE – 9 Prace porządkowe
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/