S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

25.09.2019 – 01.10.2019

W dniach 25.09.2019 – 01.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 202 + 338 – 204 + 995 JP Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm
Km 202 + 338 – 204 + 995 JP Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 22 cm
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP Nasyp
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP Wykop
Km 199 + 980 – 200 + 425 JL

Km 201 + 890 – 202 + 410 JL

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej
Km 199 + 980 – 200 + 425 JL

Km 201 + 890 – 202 + 410 JL

Rozbiórka barier
Km 198 + 100 – 200 + 082 JP Wykonanie 1 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Km 198 + 100 – 200 + 082 JP Skropienie podbudowy z kruszywa pod podbudowe z betonu asfaltowego
Km 200 + 000 – 200 + 150

Km 202 + 190 – 202 + 320

Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur)
Km 202 + 450 – 202 + 900 Przebudowa KT
WE/PZ – 1 P1, P4 Zbrojenie płyty przejściowej
WE/PZ – 1 Chudy beton pod płyty przejściowej
WE/PZ – 1 P1 Betonowanie płyty przejściowej
WE – 3 Odwodnienie zasypek
WE – 3, WE – 7, WE/PZ – 9 Wykonanie zasypek
WE – 3, WE – 7 Szalowanie ścianki zaplecznej
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/