S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

26.05.2019 – 01.06.2019

W dniach 26.05.2019 – 01.06.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 197 + 880,

Km 198 + 600 – 200 + 425,

Km 201 + 883 – 202 + 650,

Km 203 + 450 – 204 + 100,

Km 204 + 900 – 205 + 603

Nasyp
Km 197 + 600 – 198 + 150,

Km 198 + 600 – 199 + 600,

Km 204 + 100 – 204 + 900,

WE- 7 M2

Wykop
WE/PZ- 1 P4 Betonowanie poprzecznicy
Km 204 + 100 – 205 + 080,

Km 202 + 350 – 202 + 410,

Km 202 + 190 – 202 + 320

Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur)
WE/PZ- 9 P1 Zbrojenie korpusu przyczółka
WE/PZ- 1 M1, WE/PZ- 1 M4, WE-7 M1 Betonowanie fundamentu
WE- 7 P2 Betonowanie korpusu
WE- 7 M2 Chudy beton
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/