S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

27.11.2019 – 03.12.2019

W dniach 27.11.2019 – 03.12.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Roboty przygotowawcze do układania ścieku krawędziowego
Km 197 + 530 – 205 + 603 Przygotowania pasa awaryjnego do układania SMA
Km 198 + 100 – 199 + 665

Km 203 + 900 – 204 + 995

Skropienie warstwy wiążącej pod układanie SMA
Km 198 + 100 – 199 + 665

Km 203 + 900 – 204 + 995

Wykonanie SMA – odcinek próbny
Km 204 + 995 – 205 + 555

JL za węzłem

Rozbiórka nawierzchni z bitumicznej
Km 197 + 530 – 198 + 100 Skropienie pod warstwę wyrównawczą
Km 197 + 530 – 198 + 100 Wykonanie warstwy wyrównawczej
Przepust 13, 14, 16 Montaż przepustu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Nasyp w pasie rozdziału
Km 197 + 530 – 205 + 603 Nasyp na poboczach
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie pasa rozdziału
Km 199 + 400 – 199 + 700 Przebudowa KT
Km 197 + 700 – 197 + 900

Km 197 + 720 – 198 + 150

Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
WE/PZ – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE/PZ – 9 P1 Montaż zbrojenia płyty przejściowej
WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8 Wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe
WE – 3, WE – 7, WE/PZ – 9 P1 Betonowanie płyty przejściowej
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/