S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

28.08.2019 – 03.09.2019

W dniach 28.08.2019 – 03.09.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 923 – 198 + 160 JL

Km 202 + 338 – 204 + 995 JP

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm
Km 202 + 338 – 204 + 995 JP Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 22 cm
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP Wykop
Km 203 + 600 – 204 + 100 JL Podbudowa zasadnicza C8/10
DA2a Warstwa mrozoochronna
Km 202 + 450 – 202 + 500

DA2a

Nasyp
Km 198 + 340 – 199 + 250

Km 203 + 240 – 203 + 900

Km 197 + 700 – 197 + 720

Kanalizacja deszczowa
Km 205 + 200 – 205 + 600 Kanalizacja teletechniczna
WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE/PZ – 9 Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu
WE – 3 P1, WE – 3 P2

WE – 3 P3, WE/PZ – 9 P3

Szalowanie muru oporowego
WE – 3 P1, WE – 3 P2

WE/PZ – 9 P1, WE/PZ – 9 P3

Szalowanie muru oporowego w pasie rozdziału
WE – 3 P1, WE/PZ – 9 P1, WE/PZ – 9 P3  Betonowanie muru w pasie rozdziału
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/