S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

29.01.2020 – 04.02.2020

W dniach 29.01.2020 – 04.02.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 205 + 603 Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
Km 197 + 530 – 205 + 603 Humusowanie
Km 197 + 530 – 205 + 603 Montaż barier energochłonnych
Km 199 + 930 – 199 + 950

Km 199 + 980 – 200 + 000

Wykonanie podbudowy pomocniczej 17 cm z KŁSM
 Km 202 + 390 – 204 + 410

Km 202 + 440 – 202 + 460

Km 203 + 680 – 203 + 710

Km 203 + 750 – 203 + 780

 Nasyp
Km 205 + 200 – 205 + 400 Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
Km 199 + 900 Budowa kanału kanalizacji deszczowej D23
Km 198 + 400 – 198 + 450 Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych
WE – 3 Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
WE – 3 Układanie izolacji grubej
WE – 7 Chudy beton pod kapę chodnikową poza obiektem
WE – 7 Chudy beton pod kapę chodnikową poza obiektem
M/PZ – 8 Chudy beton pod kapę chodnikową poza obiektem
M/PZ – 8 Układanie izolacji grubej
M/PZ – 8 Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
 WE – 9 Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej
 WE – 9  Układanie izolacji grubej ścianki zaplecznej
 WE – 9 Chudy beton pod kapę chodnikową poza obiektem
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/