S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

29.10.2018 – 04.11.2018

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót
Km 202+440-203+300;
Km 204+100-205+530
Odhumusowanie
Km 202+440-203+300;
Km 203+730-204+050
Rozbiórka umocnień
Km 202+100-202+420 Wykonanie nasypów
Km 202+450-203+350 Rozbiórka ogrodzeń
Przepust nr 5 Rozbiórka umocnienia kamiennego
Przepust nr 5 Odhumusowanie pod przepust
Przepust nr 5 Wykop pod przepust
Przepust nr 5 Wymiana gruntu pod przepust
Przepust nr 5 Fundament kruszywowy
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/