S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

30.06.2019 – 06.07.2019

W dniach 30.06.2019 – 06.07.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 197 + 880,

Km 198 + 600 – 200 + 425,

Km 201 + 883 – 202 + 650,

Km 203 + 450 – 204 + 100,

Km 204 + 900 – 205 + 603

Nasyp
Km 197 + 600 – 198 + 150,

Km 198 + 600 – 199 + 600,

Km 204 + 100 – 204 + 900,

ZR4, ZR5

Wykop
Km 199 + 580 – 199 + 940,

Km 203 + 000 – 203 + 250,

Km 198 + 400 – 199 + 500,

Km 204 + 900 – 205 + 420

Kanalizacja deszczowa
M/PZ- 8 P1-P2, M/PZ- 8 P2-P3, M/PZ- 8 P3-P4 Montaż belek
Km 198 + 600 – 198 + 900 Wykonanie podłoża w wykopie
Km 198 + 750 – 199 + 400 Przebudowa kanału technologicznego
M/PZ- 8 M4, WE/PZ- 9 M1 Betonowanie fundamentu muru oporowego
WE/PZ- 1, M/PZ- 8 Deskowanie ustroju
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/