S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

30.10.2019 – 05.11.2019

W dniach 30.10.2019 – 05.11.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
JL Dylatacje nawierzchni betonowej
JL Humusowanie
droga do ZR06, DD1a Warstwa mrozoochronna
JP Rozbiórka wysp z kostki betonowej
JL Profilowanie kruszywa po przejeździe maszyny do wykonania nawierzchni betonowej
DA2a, DD1a Wykonanie podbudowy z KŁSM
JP Przygotowanie krawędzi do ułożenia ścisku
WE/PZ – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8 Szalowanie gzymsów murów oporowych
WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8 Szalowanie dylatacji
M/PZ – 8, WE/PZ – 9 Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych
Km 203 + 840 – 204 + 000 Kanał technologiczny
Km 205 + 175 – 205 + 444 Kanalizacja deszczowa ( montaż wpustów drogowych, układanie rur)
EA1 Wykonanie pali pod ekrany akustyczne – roboty wstrzymane
 Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/