S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

31.07.2019 – 06.08.2019

W dniach 31.07.2019 – 06.08.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Km 197 + 530 – 197 + 650,

Km 199 + 980 – 200 + 425,

Km 205 + 530 – 205 + 603,

Km 203 + 450 – 203 + 710

Nasyp
M/PZ- 8 Zbrojenie ustroju
Km 198 + 400 – 199 + 500,

Km 203 + 000 – 203 + 250

Kanalizacja deszczowa
Km 203 + 750 – 205 + 530 Dogęszczanie warstw konstrukcyjnych
M/PZ- 8 Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu
Km 197 + 960 – 198 + 220 Przebudowa kanału technologicznego
WE/PZ- 1 P2, WE/PZ- 1 P1 Zasypka
WE- 3 P1, WE- 3P2, WE- 7 P1- P2, WE/PZ- 9 P1-P2 Deskowanie poprzecznic
WE/PZ- 9 P1 Rozdeskowanie poprzecznic
Km 203 + 750 – 204 + 157,

Km 204 + 780 – 205 + 603,

Km 198 + 150 – 198 + 600,

Km 199 + 600 – 199 + 940

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
WE- 3 M1 Wykop pod fundament
WE- 7 P1- P2, WE- 3 P1- P2, WE/PZ- 9 P1- P2 Betonowanie poprzecznicy
WE- 3 M1 Chudy beton pod fundament
Km 197 + 700 – 198 + 000,

Km 205 + 000 – 205 + 400

Demontaż oświetlenia drogowego istniejących skrzyżowań
Km 202 + 350 – 202 + 410,

Km 202 + 190 – 202 + 320

Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe)
Km 198 + 600 – 199 + 600,

Km 294 + 157 – 204 + 600

Wykonanie warstwy morozoochronnej
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/