S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

27.01.2019 – 02.02.2019

W dniach 27.01.2019 – 02.02.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
Praca biurowa
M/PZ-8 Wykonanie kolumn DSM
WE/PZ-9 Ścianki szczelne
M/PZ-8 Podpora 2; WE/PZ-1 Podpora 1; WE-3 Podpora 1; M/PZ-8 Podpora 1; WE/PZ-9 Podpora 3; Wykop
M/PZ-8 Podpora 2 Zbrojenie
M/PZ-8 Podpora 1 Chudy beton
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna

 

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/