S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

piątek 23/02/2018

Trwają prace nad projektem architektoniczno-budowlanym

Na dzień 23.02.2018 r. trwają prace nad projektem architektoniczno-budowlanym drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia.

Zdjęcia z przeglądu przyszłej inwestycji:

26 – Obiekt WEPZ-9, km 203+711.73


29 – km 205 + 280 (widok na koniec projektowanego odcinka)


Istniejące skrzyżowanie 197+870


Istniejące skrzyżowanie 197+870 widok od strony drogi podrzędnej


Istniejący wiadukt drogowy WD-2


Początek przebudowy prawej jezdni km 197+530.00


Węzeł Szczuczyn

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/